Πρόσκληση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου με την επωνυμία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αγαπητά Μέλη / Αγαπητοί Συνεργάτες,

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας, προσκαλεί όλα τα τακτικά Μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Σάββατο 03 Απριλίου 2021 και ώρα 17:30 μ.μ. διαδικτυακά μέσω του Προγράμματος Zoom, αναγκαστικά λόγω της πανδημίας, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω:

1.Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού του Σωματείου

2. Απολογισμός διοίκησης και αποδοχή πεπραγμένων

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Προγραμματισμός και προϋπολογισμός του επόμενου έτους

5. Προτάσεις και επερωτήσεις προς το Δ.Σ.

Καλούνται όλα τα μέλη και οι συνεργάτες να συμμετέχουν στην άνω Γεν. Συνέλευση και να συμβάλλουν ενεργά στο έργο του Σωματείου μας. Η παρουσία και οι προτάσεις όλων θεωρούνται πολύτιμες για το Κ.Π.Ε.Π.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 09 Απριλίου 2021 την ίδια ώρα και με τον ίδιο τρόπο (διαδικτυακά μέσω του Προγράμματος Zoom: https://us02web.zoom.us/j/5453541946?pwd=R2luVWoyRXd3elA3QVNQOEdwdG1TQT09 , αναγκαστικά λόγω της πανδημίας), χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Ηλιάδης Τριαντάφυλλος Γιώργος Γιαννούσης