Αίτηση Συμμετοχής για το παιδικό Κ.Π.Ε.Π.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αίτηση – Δήλωση Συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα
«Δημιουργική Γραφή για παιδιά»

(Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά)

Ιδιότητα*

Κύριο Τηλέφωνο Επικοινωνίας* (κινητό, οικίας, εργασίας κλπ)

Δευτερεύον Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Αριθμός Κατάθεσης (Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR 56 017161 800066 1812 7687 051)

Ημερομηνία

Επιθυμώ να συμμετέχει το παιδί στο πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργική Γραφή για Παιδιά» που διοργανώνεται από τον μορφωτικό φορέα Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών».